bilgi yenileme eğitimi nedir

Bilgi Yenileme Eğitimi konusu pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Bu yazımızda öncelikle İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Bilgi Yenileme Eğitimi Nedir? ve Eğitim Programlarının Hazırlanması konuları ele alınacaktır.

İçindekiler

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında belirtilmiştir. Buna göre işveren çalışanlarına temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimini çalışmaya başladıktan sonra verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitimler teorik ve uygulamalı olacak şekilde her çalışan için en az iki saat olarak düzenlenir.

Bilgi Yenileme Eğitimi Nedir?

Bilgi Yenileme Eğitimi Nedir? sorusunun cevabı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik bünyesinde ifade edilmiştir. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında:

Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerindeYılda en az bir defa
Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerindeİki yılda en az bir defa
Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerindeÜç yılda en az bir defa
Bilgi Yenileme Eğitimi

düzenli aralıklarla bilgi yenileme eğitimi verilir.  İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleriyle ilgili ilave eğitimler verilir. Ayrıca herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak alan çalışanlara tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

Eğitim Programlarının Hazırlanması

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik içerisinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarının hazırlanmasına ilişkin maddeler şunlardır:

  • İşveren belirtilen düzenli aralıklar süresince eğitim faaliyetlerini gösteren yıllık, iki yıllık veya üç yıllık eğitim programlarının hazırlanmasını sağlar ve onaylar.
  • Eğitim programlarının hazırlanmasında çalışanların veya temsilcilerinin görüşleri alınır.
  • İşe yeni alımlarda veya değişen şartlara göre yeni risklerin ortaya çıkması durumunda yıllık eğitim programlarına ilave yapılır.
  • İlgili mevzuatın değişmesi veya çalışma şartlarına bağlı olarak yeni risklerin ortaya çıkması halinde yıllık eğitim programına bağlı kalmaksızın çalışanların uygun eğitim almaları sağlanır.
  • Yıllık eğitim programında, verilecek eğitimlerin konusu, hangi tarihlerde düzenleneceği, eğitimin süresi, kimlerin katılacağı, eğitimin hedefi ve amacı huşularına yer verilir.

Eğer İşveren bu eğitimi kendi imkanları ile yerine getiremiyor ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir Kariyer Enstitüsü™ iştiraki olan Temelisg.com.tr gibi uzaktan eğitim sağlayan eğitim kurumlarından Bilgi Yenileme Eğitimi kapsamında Temel İsg Eğitimi aldırmalıdırlar.Bu içeriğimiz umarız yeterince açıklayıcı olmuştur. Fakat bu konu ve aklınıza takılan tüm diğer konular hakkında sorularınızı bize sorabilirsiniz. Uzmanlarımız sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır. Bir Kariyer Enstitüsü A.Ş iştiraki olan Uzaktan Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sistemi Temel İsg Eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiştir.