Sıkça Sorulan Sorular

Temel İsg Sertifikası; çalışanlara temel iş güvenliği kurallarını ve iş kazalarından nasıl korunacaklarını öğretmek, alınacak tedbirler hakkında bilinçlendirmek, daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma alanı oluşturmak amacıyla verilen bir sertifikadır.

✅ Çalışanların can güvenlikleri için çalıştıkları yerlerde nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda bir farkındalık oluşturur.
✅ Çalışanların İş kazaları ve Meslek hastalıklarından korunması için önleyici tedbirler hakkında algı oluşturur.
✅ Çalışan kişileri sadece kendi sağlığıyla kalmayı iş arkadaşlarının da sağlığı için destek olabileceğinin farkında olmalarını sağlar.
✅ İşverenlerin daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturmasını sağlar.

Günümüzde gerçekleştirilen yasal düzenlemelerle birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği daha önemli hale gelmiştir. Ülkemizde istihdamın artan bir eğilim göstermesi çalışma hayatına atılacak kişilere Temel İsg Sertifikası nı zorunlu kılmaktadır.  Peki Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Kimlere Verilir? 
✅ Kendisi için farkındalık oluşturmak isteyen çalışanlar,
✅ Az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri çalışanları,
✅ Tehlikeli sınıfta yer alan işyeri çalışanları,
✅ Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işyeri çalışanları,
✅ Staj Uygulamasına dahil olan stajyerler,
✅ Temel İSG sistemi kurarak daha güvenli çalışma alanları hedefleyen işverenler,
✅ Kişisel gelişim adına öğrenmeye hevesli herkes.

Detaylı Bilgi İçinTemel İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası Kimlere Verilir?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa istinaden bir İşveren mahiyetinde çalıştırdığı tüm çalışanlara Temel iş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi vermek zorundadır.
Eğer İşveren bu eğitimi kendi imkanları ile yerine getiremiyor ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir Kariyer Enstitüsü™ iştiraki olan Temelisg.com.tr gibi uzaktan eğitim sağlayan eğitim kurumlarından Temel İsg Eğitimi aldırmalıdırlar.

Detaylı Bilgi İçinTemel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nereden Alınır?

➡️Genel konular
📖 Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
📖 Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
📖 İşyeri temizliği ve düzeni,
📖 İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

➡️Sağlık konuları
📖 Meslek hastalıklarının sebepleri,
📖 Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
📖 Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
📖 İlkyardım

➡️Teknik konular
📖 Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
📖 Elle kaldırma ve taşıma,
📖 Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
📖 İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
📖 Ekranlı araçlarla çalışma,
📖 Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
📖 İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
📖 Güvenlik ve sağlık işaretleri,
📖 Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
📖 İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
📖 Tahliye ve kurtarma
Bu konu hakkında daha detaylı yazımızı aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz.

Detaylı Bilgi İçinTemel İSG Eğitimi Ders İçerikleri Nelerdir? | 2023

Sertifikanızı qr kod üzerinden doğrulayacağınız gibi aynı zamanda sitemizdeki sertifika sorgulama sisteminden de sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Bunun için sertifika sorgulama sayfasında sertifikanız üzerinde bulunan belge numaranızı sertifika (Belge No) alanına girerek sertifikanızı sorgulayabilirsiniz.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu metnindeki İşverenin genel yükümlülüğü bölümünde şu ifade yer almaktadır:
“İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.”

Yine aynı kanun metninde Çalışanların Eğitimi bölümde şu ifade yer almaktadır;
“İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.“

Detaylı Bilgi İçinTemel İsg Sertifikası Zorunlu mu?

🕚︎ 16 Saatlik Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 189.99 TL
🕚︎ 12 Saatlik Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 164.99 TL
🕚︎ 8 Saatlik Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 124.99 TL

Detaylı Bilgi İçinTemel İSG Eğitimi Ücreti Ne Kadar? | 2023

⚙️ Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde geçerlilik süresi bir yıl.
⚙️ Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde geçerlilik süresi iki yıl.
⚙️ Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde geçerlilik süresi üç yıl.

Temel İsg Uzaktan Eğitim Sistemi ile işyerinizde bulunan personele Temel İSG Eğitimi aldırabilirsiniz. Bu sayede çalışanlarınız hem zamandan hem de mekandan tasarruf sağlayacaktır. Yasal zorunluluk olan Temel İSG Sertifikası ( İSG Eğitim Belgesi), işler aksatılmadan sadece bir kaç saat içerisinde çalışanlara teslim edilebilecektir. Ayrıca temelisg.com.tr sitemize özgü, Temel İSG Sertifikası ( İSG Eğitim Belgesi) sistemimiz üzerinden sorgulanabilir ve doğrulanabilir şekilde geliştirilmiştir.

• 8 SAATLİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERTİFİKASI
• 12 SAATLİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERTİFİKASI
• 16 SAATLİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERTİFİKASI

Detaylı Bilgi İçinTemel İsg Sertifika Türleri

Eğer İşveren bu eğitimi kendi imkanları ile yerine getiremiyor ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir Kariyer Enstitüsü™ iştiraki olan Temelisg.com.tr gibi uzaktan eğitim sağlayan eğitim kurumlarından Temel İsg Eğitimi aldırmalıdırlar.

Şartlar, kurallar, kanunlar, yönetmelikler değiştiğinde ve güncellendiğinde ve her iş yerinde farklı çalışma prosedürleri olduğu için belgenin bir kez verilip E-devlet sistemine yansıtılması bir nevi belgeye ömür boyu geçerlilik vermektedir bu da eğitim yenilemesi güncel eğitim noktasında sıkıntı yaratır bu nedenle belge belirli süreli olarak verilerek eğitimlerin güncelliği korunmaya çalışılmalıdır.

⏰ Çok tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde her yıl 16 Saatlik Temel İsg Eğitimi
⏰ Tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde iki yılda bir 12 Saatlik Temel İsg Eğitimi
⏰ Az tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde üç yılda bir 8 Saatlik Temel İsg Eğitimi

Detaylı Bilgi İçinTemel İSG Eğitimi Kaç Saat? | 2023

Temel İSG Eğitimi ile alakalı yasal mevzuat dediğimizde karşımıza iki madde çıkıyor. Bunlar 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.

Detaylı Bilgi İçinTemel İSG Eğitimi Yasal Dayanağı Nedir? | 2023