Temel İsg Eğitimin Yasal Dayanağı Nedir

Temel İSG Eğitimi Yasal Dayanağı Nedir? Sorusu çoğu katılımcının sormuş olduğu bir soru. İşveren ve çalışan için önem arz eden Temel İSG Eğitimi Yasal Dayanağı Nedir? Sorusunun cevabını bu yazımızda paylaşacağız. Peki Temel İSG Eğitimi Nedir? Bu sorunun cevabı da yazımızda.

Yazımıza Temel İSG Eğitimi Nedir? Sorusu ile başlayacağız.

İçindekiler

Temel İSG Eğitimi Nedir?

Temel İSG Eğitimi:

✅ Bir işyerinde çalışmakta olan kişilere Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Prensiplerini öğretmek,
✅ Oluşabilecek iş kazalarını proaktif önlemler ile en aza indirgemek,
✅ Alınacak tedbirler kapsamında çalışanlar için farkındalık oluşturmak,
✅ Güvenli ve risk skalasını en aza indirgemiş bir çalışma alanını hedeflemek,
Amacıyla oluşturulan bir Temel eğitimdir.

Konu ile ilgili daha detaylı Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nedir? | 2023 yazımızı okuyabilirsiniz.

Temel İSG Eğitimi Yasal Dayanağı Nedir?

Temel İSG Eğitimi ile alakalı yasal mevzuat dediğimizde karşımıza iki madde çıkıyor. Bunlar 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik.

Temel İSG Eğitimi kapsamında bu iki mevzuat da ilgili maddeleri inceleyeceğiz.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşveren Genel Yükümlülüğü başlıklı 4. Maddesinde belirtildiğinde göre;


MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla
yükümlü olup bu çerçevede;


a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin
alınması,
organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik
tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için
çalışmalar yapar.

Kanunun bu maddesinde İşveren açısından Temel İSG Eğitimi nin yasal dayanağı açıklanıyor.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Çalışanların Eğitimi başlıklı 17. Maddesinde belirtildiğinde göre;


MADDE 17 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını
sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş
ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler,
değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli
aralıklarla tekrarlanır.

(2) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.
(3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan
işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.
(4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce,
söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma
yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle
işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
(5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak
sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair
belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.
(6) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana
gerekli eğitimin verilmesini sağlar.
(7) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz.
Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma
süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak
değerlendirilir.

Kanunun 17. Maddesinde hem İşveren hem de çalışanlar için Temel İSG Eğitimi nin yasal dayanağı belirtiliyor.

Bir diğer yasal kaynağımız Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik de Temel İSG Eğitimi hakkında:

➡️İşverenin yükümlülükleri

➡️İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri

➡️Özel politika gerektiren grupların ve özel görevi bulunan çalışanların eğitimi

➡️Eğitimin maliyeti ve eğitimde geçen süreler

➡️Eğitim programlarının hazırlanması

➡️Eğitim süreleri ve konuları

➡️Eğitimin temel prensipleri

➡️Eğitimi verebilecek kişi ve kuruluşlar

➡️Eğitim verilecek mekânın nitelikleri

➡️Eğitimlerin belgelendirilmesi

➡️Uzaktan eğitimin temel prensipleri

Madde başlıkları altında kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.

Konu ile ilgili Temel İSG Sertifikası Resmi Geçerliliği Nedir? | 2023 yazımızı da okuyabilirsiniz.Bu içeriğimiz umarız yeterince açıklayıcı olmuştur. Fakat bu konu ve aklınıza takılan tüm diğer konular hakkında sorularınızı bize sorabilirsiniz. Uzmanlarımız sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacaklardır. Bir Kariyer Enstitüsü A.Ş iştiraki olan Uzaktan Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sistemi Temel İsg Eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiştir.